• Subcribe to Our RSS Feed

понеделник, 20 юли 2015 г.

Смяна на керемиди от Валфорс ЕООД - етапи на действие

Ако и Вашият покрив е протекъл, поради голям брой счупени керемиди, вероятно вече сте потърсили екип, който да се замеме с отстраняването на проблема и в случай, че за първи път се сблъсквате с този вид ремонтна дейност, вероятно си задавате въпроса как протича процедурата за смяната на керемиди от Валфорс ЕООД и през какви етапи преминава цялата операция.

Тук ще се опитаме да Ви дадем най-общи насоки, като разгледаме това, което професионалните строителни фирми включват, като изпълнение. Разбира се, всеки покрив има своите специфични особености и понякога подмяната на керемиди прераства в ремонт и на други части от покрива, като подмяна на улуците, обшивка и измазване на комините или полагане на хидроизолация на подпокривното пространство, но нека се спрем единствено на операцията по смяна на керемиди от Валфорс ЕООД.

Етап 1: Този етап включва оглед на покрива, за да се установят щетите, да се изготви план за действие и да се изберат материалите, които ще се използват. Новите керемиди можете да закупите сами от специализиран търговец или да поверите доставката им на фирмата, която сте наели за ремонта.

Етап 2: Почистване на покрива. Това включва отстраняване на повредените керемиди и почистване на всички строителни отпадъци, които ще пречат на работата на строителите. Тази част от ремонта е не по-малко важна и отговорна, а да не забравяме и доста неприятна.

Етап 3: Подмяна на изгнили дъски. Много често дъските, които са били под повредените керемиди са изгнили от просмукващата се в тях вода и се нуждаят също от подмяна. Тази част от ремонта е задължителна, защото осигурява стабилна основа на керемидите, които ще бъдат подменени и ще удължи живота на покривната конструкция.

Етап 4: Полагане на изолационна мушама под керемидите. По този начин се предпазва дървената конструкция от загниване при евентуален нов теч, а също се предотвратява проникването на вода в бетонната конструкция и стените на сградата. При голяма част от покривите липсва изолационна мушама и това е довело до сериозни поражения във вътрешните помещения.

Етап 5: Нареждане на керемидите. Този етап протича с правилно подреждане на новите керемиди. Тяхното поставяне се извършва, като се застъпват отделните плочи по строго определен начин. Всеки модел керемиди има издатини и вдлъбнатини, където се извършва застъпването, за да се осигури здраво и стабилно закрепване.

Етап 6: Подмазване на капаците с вароциментов разтвор. Тази операция се извършва в случай, че Валфорс ЕООД извършва  смяна на керемиди по билата на покривната конструкция и се е наложило капаците да бъдат премахнати временно. Понякога при смяна на керемидите се подменят и капаците, като при поставяне, те се подмазват с вароциментов разтвор за допълнителна здравина и устойчивост.

Етап 7: Събиране и изхвърляне на строителните отпадъци, останали след ремонта. За щастие професионалните сторителни фирми се заемат с тази дейност, като не само почистват отпадъка, натрупан при ремонта, но се заемат и с неговото извозване до специализирано сметище. Това спестява време, усилия и средства и позволява на клиента да се заеме с по-важните неща от своето ежедневие.

В общи линии така протича операцията на Валфорс ЕООД за смяна на керемиди, а какъв период от време ще отнеме тя, зависи от състоянието на щетите, площта на покрива и уменията на професионалистите.

Ако търсите наистина добра фирма, която да извърши този вид ремонт на покрив, можете да се свържите с Валфорс ЕООД тук:

лице за контакт: Валери Василев

0885 75 57 27

Адрес:
София, жк "Дружба" 2, ул. Обиколна 268

email: office@remont-na-pokrivi.org