• Subcribe to Our RSS Feed

сряда, 22 юли 2015 г.

Монтаж на битумни керемиди (шиндли)

Подготовка, монтаж на битумни керемиди и довършителни дейности

битумни керемиди

Защо да изберем битумните керемиди, като покривна настилка?


Битумните материали намират все по-широко приложение при покривните конструкции и това е напълно логично, тъй като този материал има много по-висока устойчивост от всички останали покривни настилки. В сравнение с керамичните или циментови керемиди, битумните плочи (понати още, като шиндли) са много по-издържливи на неблагоприятни атмосферни условия, като високи и ниски температури, влага, вятър и ултра виолетови лъчи.

Какво е по-особеното при монтажа на битумни керемиди?


Един монтаж на битумни керемиди изисква значителна подготовка на покривната конструкция. Ако при керамичните керемиди се изисква дървена (или друг вид) рамка, върху която нареждането става чрез определен тип закрепване, то при битумните керемиди, полагането стои по съвсем друг начин.

За да монтирате шиндлите Ви е необходима плътна и перфектно гладка повърхност. Това означава, че цялостната реновация на стария покрив ще наложи и цялостната подмяна на конструкцията. Тъй като битумните керемиди се полагат, чрез заковаване, материалът, от който е изработена основата трябва да съответства на изискванията. За целта най-често се използва дървен материал, но в зависимост от проекта материалът може да варира, като разновидност.

Повърхността, върху която ще се монтират битумните плочи трябва да бъде абсолютно гладка, чиста и напълно суха, преди да се пристъпи към тяхното полагане. Основата определя в голяма степен ефективността и здравината на цялото съоръжение, затова повечето професионални фирми, извършващи ремонт на покриви спазват строго определена технология. Това не е така, за съжаление при много от нелицензираните бригади, затова внимавайте кого наемате за тази отговорна задача.

Самият монтаж на битумните керемиди също изиксва спазване на определен модел. Полагането винаги започва от полите към билото на покрива, като застъпването на всеки отделен ред става при строго определени технически норми. В процес на полагане на битумните плочи се отделя особено внимание на ъглите около комините, както и на отдушника, който задължително трябва да присъства, за да се избегне кондензацията, вследствие високите температурни амплитуди.

Довършителните работи по покрития с битумни плочи покрив също е добре да бъдат направени от специалист, който ще подходи особено внимателно към самия материал и ще осигури дълготрайна и ефективна експлоатация на съоръжението. Тези довършителни дейности включват не само премахването на строителните отпадъци, но в някои случаи може да се наложи измазване на комина, подмяна на улуците или обшивка на ъглите на комина и отдушника.

До колко решаваща е цената на битумния покрив?

Цената, определено е фактор в изграждането на напълно нова покривна конструкция и при монтирането на самите битумни плочи. Да, тя е значително по-висока, но в дългосрочен план ще се изплати многократно. Бъдете убедени, че покривът Ви не само ще изглежда по-добре, но ще бъде много по-здрав и сигурен през дъждовните и снежни дни, а нуждата от ремонт ще остане далеч в миналото.