• Subcribe to Our RSS Feed

сряда, 18 юни 2014 г.

Предимствата на металния покрив

Металните покривни конструкции все още не са се наложили масово като завършващ елемент на голяма част от жилищните или индустриални сгради, поради значително по-високата си цена. Тази цена, обаче дава възможност за 100%-ова възвръщаемост при правилна поддръжка и монтаж, тъй като нейният живот може да стигне и до 50 години. За разлика от покривите с асфалтова настилка, които на всеки 15 години трябва да се подновяват, металните покриви изискват само редовното почистване от листа и боклуци и периодичното подновяване на металоподдържащите и антикорозионни пластове боя.

Едно от многото предимства на металните покриви е тяхната енергийна ефективност. Те имат способност да отразяват слънчевата светлина и радиация, като по този начин запазват температурата в сградите по-ниска, с което се спестява електроенергията, необходима за охлаждане на отделните помещения.

Друг плюс на металния покрив е неговата пожаробезопасност. Неспособността на метала да гори помага много да се избегне запалването на сградата от външни елементи.

Освен, че предпазва от пожари металният покрив дава сигурна защита срещу природни бедствия, като градушки, ураганен вятър и мълнии, които биха могли да нанесат големи щети на сградата и живеещите в нея хора.

Много важно е да се знае, че за да бъде този вид покрив една добра инвестиция в бъдещето и една добра защита на сградата той трябва да се монтира от специалисти в областта, които да гарантират, че са спазени всички изисквания за качество на извършената услуга, тъй като поставянето на метален покрив е сложен и прецизен процес, който изисква висока компетентност и отговорност на строителите.