• Subcribe to Our RSS Feed

четвъртък, 16 юни 2016 г.

Как да регистрираме фирма за производство на кухни?

мебели
Твърде голяма част от хората по света и у нас се захващат със идеята да сформират свой частен бизнес, занимаващ се с различен предмет на дейност. Ремонтите са неизбежна част от нашия живот. Именно поради тази причина производството на кухни вещае добър развой на събитията. За да стартирате своето занимание, то това изисква регистрация на фирма.

Как да регистрираме своята фирма?


Необходимостта от набавяне на легитимност е твърде важна според FirmaBG. Собственикът на този вид дейност се нуждае от преминаване през всяка една административна и юридическа процедура, преди да достигне до желаната цел. Фирмите, които са регистрирани като ЕТ заемат значителен процент. Този вид организации се занимават с всевъзможни дейности, широко разпространени в страната ни.

Значително по-лесно и опростено е самото вписване, в съпоставка с ЕООД и ООД. Това, обаче, в никакъв случай не означава, че целият процес не изисква нужните време, средства и богата компетенция. Съществуват хора, които са решени сами да доведат нещата до самия край. Особено важно е да се отбележи, че търпението, с което следва да се заредят, е на твърде високо ниво.

Всяка една административна или юридическа процедура, през която трябва да преминат те, усложнява в пъти повече, спокойното им, иначе, ежедневие. Голяма част от кандидат търговците не разполагат с компетенциите, необходими им за плавното и бързо протичане на този сложен по вид, процес.

Какви са изискванията при този вид дейност?


Лицата, имащи право да регистрират собствена фирма, трябва да бъдат пълнолетни граждани, притежаващи постоянен адрес на територията на страната ни. Те не бива да бъдат вписани в Търговския ни регистър като еднолични търговци. В обществото съществуват и личности, които не притежават правото да преминат през този процес. Това са хората, осъдени за банкрут, такива, обявени в несъстоятелност или преминаващи в производство за обявяване на несъстоятелност.

Всяко едно условие, което ви се посочва, следва да бъде покривано от вас самите. В случай, че това е така, то вие спокойно и безпроблемно притежавате възможността да преминете към процеса на регистрация, като едноличен търговец. Ако се възползвате от помощта на компетентни лица, които да ви насочват, преминавайки всяка една от административните и юридически стъпки, то процесът вещае едно успешно стартиране на дейността ви.

През какви стъпки преминава процедурата?


На първо място застава въпросът, който е обвързан с името на фирмата. Физическото лице, кандидатстващо за едноличен търговец, трябва да подбере внимателно наименованието на фирмата, под което ще упражнява своята дейност, състояща се в изработка на кухненско обзавеждане. Изискванията гласят, че самото име трябва да бъде уникално, а към него следва да бъде прибавено фамилно или бащино, без съкращения, изписани на кирилица.

След което се изисква подаване на заявление. То може да бъде подписано лично от лицето, което се явява едноличен търговец или от друга личност, упълномощена да върши това. Всяка една стопанска дейност, протичаща на територията на страната ни, за да бъде легализирана, следва да се проведе регистрация на фирмата. Този процес е сравнително дълъг и сложен. Именно поради тази причина се изисква компетентно лице, което да ви напътства със своите умения и богат опит.